Αποκατάσταση | Ο Σηματώρος του παλιού φρουρίου της Κέρκυρας

Αρχιτέκτονες

  • Εύα Ιωαννάτου, Ορφέας Κουντούρογλου

Συνεργάτες

  • Καθηγητής Χ. Γαντές Βλ. Κουμούσης, I. Ψαράς (στατική ανάλυση), M. Βαραγκούλης (τοπογραφική αποτύπωση)

Πελάτης

  • Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας