Ανακαίνιση | Στο Λεωνίδιο

Μελέτη αποκατάστασης παραδοσιακής κατοικίας στο Λεωνίδιο

Το έργο βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό του Λεωνιδίου και αποτελείται από ένα σύμπλεγμα τριών κτιρίων. Η μελέτη αποκατάστασης στοχεύει στην λειτουργία των κτιρίων ως μια ενιαία κατοικία με πυρήνα τον υπαίθριο χώρο της αυλής, η οποία θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων της, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας του συνόλου.

Τα κτίρια οργανώνονται σε δύο στάθμες. Στη χαμηλότερη στάθμη αρθρώνονται σε διάταξη «Γ» ισόγεια λιθόκτιστη κατοικία με δίρριχτη κεραμοσκέπαστη στέγη που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής κατοικίας του 19ου αι στην περιοχή του Λεωνιδίου και λιθόκτιστο βοηθητικό κτίσμα με μονόρριχτη ξύλινη στέγη. Στην ψηλότερη στάθμη του δρόμου βρίσκεται μεταγενέστερο κτίσμα κατασκευασμένο από σκυρόδεμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση όλων των χαρακτηριστικών στοιχείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που απαντώνται στο κυρίως κτίσμα, όπως οι κόγχες, οι θυρίδες, τα παραδοσιακά καρφωτά σκούρα στην εσωτερική πλευρά των κουφωμάτων, οι ανισοσταθμίες στο εσωτερικό δάπεδο, το πατάρι, το στέγαστρο εισόδου. Ταυτόχρονα, μελετήθηκαν επεμβάσεις που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες κατοίκησης, όπως το ξύλινο πέτασμα με ανοιγόμενα τμήματα στο πατάρι, που παρέχει τη δυνατότητα της οπτικής απομόνωσής του υπνοδωματίου από τους υπόλοιπους χώρους και το φωτιστικό άνοιγμα στη στέγη. Τα υλικά αποκατάστασης επιλέχθηκαν ώστε να είναι συμβατά με τα υλικά της υφιστάμενης κατασκευής των κτισμάτων.

Η μελέτη αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε το 2019. To έργο είναι υπό κατασκευή.

Υπηρεσίες

  • Αρχιτεκτονική μελέτη

Αρχιτέκτονες

  • Ντίνα Δανεσή, Εύα Ιωαννάτου, Έλλη Σπάνια