ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ

Η Μαρκέλλα Τζαχρήστα αποφοίτησε από το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική- Σχεδιασμός του Χώρου» της κατεύθυνσης Πολεοδομίας- Χωροταξίας. Στη διάρκεια των σπουδών της το ερευνητικό της ενδιαφέρον στράφηκε στην έκφραση μειονοτικών ομάδων και στον τρόπο που αυτή αποτυπώνεται στο χώρο της πόλης, με εισηγήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ιστορικά και πολεοδομικά συνέδρια. Έχει εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, ενώ από το 2016 έως το 2021 διετέλεσε συντονίστρια έργων σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε εμπορικά και τουριστικά επενδυτικά έργα.
Ως μέλος των Arch Ennea έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ιδιωτικών κατοικιών και γραφείων, επιδιώκοντας την ολιστική προσέγγιση του σχεδιασμού, από την κλίμακα της πόλης και του κτιρίου έως αυτή του αντικειμένου. Η έλξη της για την κατασκευή και τη χειρωνακτική δεξιοτεχνία, ως πεδία εφαρμογής του σχεδιασμού, συνοδεύεται από τις θεωρητικές της ανησυχίες για τα θέματα της πόλης και του δημόσιου χώρου και την επίδρασή τους στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Επικοινωνία:
tzachristam@gmail.com - Linkedin

Μαρκέλλα Τζαχρήστα